RÅDGIVNING

ARKITEKTHJELPEN


Vi er en studentorganisasjon ved NTNU i Trondheim som tilbyr gratis rådgivningstimer. Arkitekthjelpen ønsker å koble arkitektstudenter og privatpersoner, og bidra til god dialog mellom folk og arkitekter.
I en rådgivningstime vil man som klient få hjelp, tips og ideer fra engasjerte arkitektstudenter.

Rådgivingen betår av en veiledningstime i Trondheim der vi kommer med innspill, gir tips og ideer til konkrete initiativ.Før veiledningstimen trenger vi informasjon om prosjektet som vi kan bruke til forberedelser.


Vi tibyr derimot ikke ferdige tegninger, men skisserer ulike ideer før og under rådgivningen. Det er viktig å være klar over at vi er studenter og ikke sitter med svar på alle lover og regler, eller byggekostnader.