PROSJEKTER

Klubben

ARKITEKTHJELPEN


Vi er en studentorganisasjon ved NTNU i Trondheim som tilbyr gratis rådgivningstimer. Arkitekthjelpen ønsker å koble arkitektstudenter og privatpersoner, og bidra til god dialog mellom folk og arkitekter.
I en rådgivningstime vil man som klient få hjelp, tips og ideer fra engasjerte arkitektstudenter.